Vračilo in menjava izdelkov

a.    Reklamacije ob dostavi

V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga mora biti reklamacija kupca podana ob prejemu blaga, in sicer FRAKTAL ali dostavni službi. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne.

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali je blago v paketu poškodovano, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pri FRAKTAL, in sicer v roku 7 dni od datuma prejema blaga, kupec potrošnik pa v roku 2 mesecev od prejema blaga, obvestilo o poškodovani pošiljki pa mora kupec posredovati na elektronsko sporočilo shop@fraktal.si. Zaželeno je, da kupec ob prijavi posreduje slike poškodbe (blaga ali embalaže), posreduje podatek o dostavljavcu ter poda opis poškodbe. V vsakem primeru vam svetujemo, da blago ob prejemu fotografirate z več kotov, še posebej če že po zunanjosti sumite, da bi lahko bilo blago v notranjosti poškodovano. V takih primerih priporočamo tudi, da za vsak slučaj vsaj do ugotovitve brezhibnosti izdelka, ohranite originalno transportno embalažo. Na ta način lahko bistveno vplivate na hitrost reševanja reklamacije.

FRAKTAL se zavezuje, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za poškodbe med dostavo, če ne odgovarja za dostavo. Kupec je zavezan, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti dostavljavca. FRAKTAL ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja.

 

b.    Jamčevalni zahtevki in garancije

Glede jamčevalnih zahtevkov in garancije za potrošnike veljajo pravila ZVPot-1, za vse ostale kupce pa veljajo pravila Obligacijskega zakonika ter vsakokratni medsebojni dogovori. 

Potrošnik lahko v primeru obstoja neskladnosti blaga na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri podaji reklamacije zahteva od FRAKTAL odprave napake na blagu ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom.

Šele če FRAKTAL ne odpravi napake na blagu ali zamenja blaga z novim brezhibnim blagom, ima potrošnik na voljo zahtevek za sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe in zahtevo za vračilo že plačanega zneska.

FRAKTAL ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti od dobave blaga.

Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku 12 mesecev od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Pravica kupca za sodno uveljavljanje napake preneha v dveh letih, šteto od dneva ko je kupec prodajalca obvestil o neskladnosti blaga.

Kupec mora v pisnem obvestilu natančno opisati neskladnost, predložiti dokazila (npr. slike…) in FRAKTALU omogočiti pregled stvari. Če neskladnost ni sporna, mora FRAKTAL najkasneje v roku 30 dni, ugoditi zahtevku kupca. V kolikor o napaki obstaja spor, mora FRAKTAL kupcu podati pisni odgovor.

Na poziv FRAKTAL mora kupec predložiti tudi fotografijo blaga za namen ugotovitve morebitne napake.