Splošni pogoji poslovanja

 1. člen

Splošno

Namen teh splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine FRAKTAL (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne trgovine FRAKTAL (v nadaljevanju: spletna trgovina) pri uporabi spletne trgovine, naročanju, nakupu in prodaji blaga in storitev, ki so na voljo, ter poslovni odnos med družbo FRAKTAL Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: FRAKTAL) in uporabnikom spletne trgovine.

Kot kupec po teh pogojih poslovanja se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik, ter pravna ali fizična oseba, ki ni potrošnik, in je opravila nakup na spletni strani www.fraktal.si, pri čemer določene, v teh pogojih poslovanja navedene pravice pripadajo le kupcem, ki so potrošniki, kot je to v nadaljevanju izrecno opredeljeno tudi v posameznem poglavju teh pogojev poslovanja.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik ali kupec potrošnik).

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med FRAKTAL in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini.

Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Nakup blaga v spletni trgovini je mogoč za kupce, ki so potrošniki ter za pravne osebe in fizične osebe, ki blago, ki so predmet nakupa, pridobivajo ali uporabljajo za namene opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. V kolikor posamezne določbe pogojev poslovanja veljajo le za potrošnike, je pri takih določilih teh pogojev poslovanja to tako tudi izrecno opredeljeno.

Dostavo blaga, kupljenega prek spletne trgovine, zagotavlja FRAKTAL, in sicer preko družbe DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o..

Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s temi pogoji poslovanja, sicer naročila ne more oddati.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani www.fraktal.si, kupec pa si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo prek internetne povezave, dostopne v spletni trgovini.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato kupcu predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira ter spreminja pogosto in hitro. FRAKTAL si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnega blaga, ki so navedene na embalaži blaga oz. priloženi etiketi, zato FRAKTAL ne odgovarja za morebitne napake v podatkih ali tiskarske napake.

Slike v spletni trgovini so simbolične in dekorativni material ni vključen v ceno. FRAKTAL si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vsega prodajnega blaga na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim blagom ne vplivajo na specifikacijo samega blaga.

 1. člen

Registracija in prijava – velja za potrošnike

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim pogojem poslovanja, potrdi seznanjenost z njihovo vsebino ter potrdi seznanjeno s politiko zasebnosti. Uporabnik nato na navedeni elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo z navodili za potrditev in aktivacijo uporabniškega računa. S potrditvijo nastane uporabniški račun (v nadaljevanju: uporabniški račun), uporabnik pa s tem postane registriran uporabnik (v nadaljevanju: registriran uporabnik).

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je uporabnikov elektronski naslov že potrjen v bazi (aktiviran). V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.

Kreacija uporabniškega računa ni pogoj za oddajo naročila in izvedbo nakupa v spletni trgovini. Nakup preko spletne trgovine lahko namreč brez uporabniškega računa kot gostje opravijo tudi neregistrirani oz. neprijavljeni uporabniki (v nadaljevanju: gostje). Za potrebe oddaje naročila in izvršitve nakupa preko spletne trgovine mora neprijavljeni uporabnik oz. gost oddati vse podatke, kot so opredeljeni v teh pogojih poslovanja.

Uporabnik lahko uporabniški račun ustvari v postopku registracije in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov. Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja, jih v celoti sprejema ter s sprejemom pogojev poslovanja potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za izvedbo spletnega nakupa, določene s temi pogoji poslovanja, prav tako pa je seznanjen s politiko zasebnosti.

Uporabnik lahko registrira uporabniški račun na spletni povezavi https://www.fraktal.si/account/register. Registracija je mogoča tudi med postopkom nakupa v spletni trgovini s klikom na »Prijava / Registracija).

Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa, nakup pa bo lahko opravil zgolj kot gost.

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svoj uporabniški račun na način, da to pisno sporoči na naslov FRAKTAL d.o.o., Ljubljana Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, s pripisom »preklic uporabniškega računa« ali po elektronski pošti na elektronski naslov shop@fraktal.si, s pripisom zadeve »preklic uporabniškega računa«. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa, bo uporabniški račun deaktiviran. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi pogoji poslovanja zgolj ustvari oz. registrira nov uporabniški račun. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in mora sam poskrbeti za ustrezno varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Podatki FRAKTAL so:

Firma: FRAKTAL Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: FRAKTAL d.o.o. Ljubljana

Naslov: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Sedež: Ljubljana

ID številka za DDV in davčna številka: SI 88534308

Matična številka: 5698731000

Telefonska številka: 01 510 18 10

Elektronska pošta: shop@fraktal.si

 1. člen

Cene

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost (prodajna cena blaga), razen če je izrecno napisano drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila v rubriki »Kupec«.

Spletne cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini. FRAKTAL si pridržuje pravico do dnevnih in tudi znotraj-dnevnih sprememb cen brez predhodnega obvestila.

Vrste cen:

 • spletne cene so redne cene posameznega blaga in storitev, kot so objavljene v spletni trgovini.
 • akcijske spletne cene so cene, ki veljajo za vse kupce v spletni trgovini v obdobju trajanja akcije.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Popust pri posameznem blagu oz. storitvi in koda za popust se ne seštevata. Pogodba o nakupu med FRAKTAL in kupcem je sklenjena v trenutku, ko FRAKTAL potrdi naročilo oz. kupec prejme obvestilo (elektronsko sporočilo) »Potrdilo naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za FRAKTAL in kupca.

 1. člen

Nakupni proces

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Blago lahko izbirate in naročate s seznama blaga na spletnih straneh FRAKTAL. Vso blago, navedeno na teh straneh, je na voljo do odprodaje zalog ali ukinitve prodaje posameznega blaga.

Postopek nakupa je preprost in ga lahko opravite kot registriran uporabnik z uporabo uporabniškega računa ali brez uporabniškega računa kot gost z vpisom zahtevanih osebnih podatkov pred oddajo vsakega posameznega naročila.

Uporabniški račun omogoča pregled vseh oddanih naročil in hitrejšo oddajo spletnega naročila s predizpolnitvijo polj z osebnimi podatki ter druge funkcionalnosti.

Oddaja naročila kot gost omogoča oddajo spletnega naročila brez uporabniškega računa, tj. brez registracije ter prijave z uporabniškim računom.

Naročilo je mogoče oddati v preprostih korakih, kot so opisani v nadaljevanju:

a.    Košarica

Na tem zaslonu lahko pregledate blago, ki ste ga predhodno dodali v košarico. Pri vsakem blagu lahko spreminjate želeno količino ali jih odstranite iz košarice.

Košarico dopolnite z dodatnim blagom, tako da se vrnete nazaj v trgovino preko klika na gumb X v desnem kotu.

V kolikor boste izbrali in kliknili na »Zaključi nakup« vas bo spletna stran preusmerila na naslednji korak oddaje naročila, ki se nanaša na vnos podatkov, dostavo in plačilo, ob pogoju soglasja k pogojem poslovanja, ter seznanjenostjo s politiko zasebnosti.

b.    Podatki in dostava

V tem koraku boste nakup lahko opravili kot gost ali kot registrirani uporabnik. Prav tako se boste lahko vpisali kot nov uporabnik.

Pri vnosu podatkov boste imeli možnost uporabiti drug naslov za dostavo.

Pri vsaki vrsti dostave bo naveden predviden čas dostave in cena dostave.

Osebni prevzem naročila ni možen.

c.    Plačilo

Plačilo je možno zgolj s plačilno kreditno kartico.

Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja potrjujete, da ste prebrali in v celoti razumete pogoje poslovanja, jih sprejemate, pa tudi, da ste starejši od 15 let in niste postavljeni pod skrbništvo oz. vam ni odvzeta poslovna sposobnost, ter da ste seznanjeni s politiko zasebnosti.

S klikom na gumb »Ogled naročila« se vam prikaže celoten pregled naročila.

a.    Ogled naročila

Celoten postopek imate možnost vnesti Kodo za popust ter jo potrditi s klikom na gumb »Uporabi«.

S klikom na gumb »naročilo z obveznostjo plačila« zaključite postopek nakupa.

Po zaključenem nakupu na spletni strani boste preusmerjeni na zahvalno stran, kjer bodo podatki o potrjenem naročilu, prav tako pa boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi.

Pogodba o nakupu med FRAKTAL in kupcem je sklenjena v trenutku, ko FRAKTAL potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za FRAKTAL in kupca. Pogodba o nakupu je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupec je o statusu naročila obveščen preko elektronske pošte. Statusi naročila so: naročeno, v dostavi in prevzeto.

Vsebina posameznih statusov:

NAROČENO - Naročilo je sprejeto v informacijski sistem FRAKTAL, o čemer je kupec obveščen prek elektronskega sporočila »Potrditev naročila«.

V DOSTAVI - Naročilo je odpremljeno in je v dostavi pri dostavni službi. Kupec je o tem obveščen preko elektronske pošte.

PREVZETO - Kupec je naročeno blago prevzel; dobava je zaključena.

 1. člen

Ponudba in sprejem naročila

Ponudba v spletni trgovini zajema različne skupine blaga, prikazane kot kategorije, ki so vidni na vsakem zaslonu.

FRAKTAL si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če blaga ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki so posledica napak pri avtomatiziranih prenosih ali v primeru kupčevega naročila blaga oz. storitev v količinah, ki niso običajna, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem mogočem času.

Prav tako si FRAKTAL pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu z FRAKTAL v povezavi z oddanim naročilom oz. nakupom prek spletne strani, ob preteklih zlorabah sistema ali pretekli zlorabi pravice do vračila blaga ter v drugih primerih, opredeljenih v teh pogojih poslovanja.

Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil.

 1. člen

Plačilo

Plačilo je možno zgolj s plačilno kreditno kartico.

Po oddaji naročila, plačanega s plačilno kartico, ni mogoča sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev.

Pri naročilih, plačanih s kartico, vam bomo znesek bremenili na dan, ko vam bomo izstavili račun. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi in storitev posredovanja izvaja sistem Stripe v skladu s svojimi pogoji poslovanja in protokolom oziroma drugim načinom močne avtentikacije strank, ki ga določi izdajatelj plačilnega sredstva.

Varnost nakupa je zagotovljena tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Pri svojem ponudniku plačilnih kartic preverite, ali je omogočena funkcija za spletno plačevanje s kartico, ki jo želite uporabiti.

 1. člen

Izdaja računa

FRAKTAL mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Po opravi spletnega nakupa in prejemu kupnine se kupcu kreira račun v PDF obliki znotraj spletne trgovine, ki se posreduje na elektronski naslov, ki ga je kupec podal v postopku oddaje naročila.

 1. člen

Promo koda – velja za potrošnike

V spletni trgovini je možna uporaba promo kode.

Promo kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.

Navodila za uporabo promo kode:

 • Izberite blago, ki ga želite kupiti, in ga dodate v košarico.
 • V prvem koraku (Kupec, način dostave in plačilo) in drugem koraku (Potrditev naročila) se nahaja polje za vpis promo kode, v katero vpišite svojo kodo in kliknite na gumb »Uporabi«.
 • Popust se ob vpisu pravilne kode za popust označi samodejno.
 • Koda za popust znižuje celotno vrednost košarice brez stroškov dostave.

Kodo za popust lahko koristijo tako registrirani uporabniki kot tudi gostje spletne trgovine.

 1. člen

Odstop od pogodbe

 

Odstop od pogodbe – velja le za potrošnike

Kot kupec potrošnik imate pravico, da nam v 14 dneh sporočite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razloga za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti FRAKTAL o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo v primeru nakupa blaga pošlje v roku 14 dni od prevzema blaga, ki je določen za odstop od pogodbe.

Odstop od pogodbe lahko sporočite s posredovanjem izpolnjenega obrazca za odstop od pogodbe, ki je priloga teh pogojev poslovanja, ter z drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo dokumentov, ki so bili priloženi ob dobavi blaga in dokazujejo istovetnost blaga in kupca, na e-naslov shop@fraktal.si.

Strošek vračila blaga bremeni potrošnika.

Blago je treba vrniti najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti blaga potrošniku priporočamo, da blago, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi blago med transportom poškodovalo.

Blago lahko vrnete po pošti na naslov Fraktal d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.

Razen če sta se FRAKTAL in kupec dogovorila drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh, kot to določa ta člen splošnih pogojev, pri naslednjih pogodbah:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4. o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5. o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10. sklenjenih na javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:
  • je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,
  • je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
  • je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega ZVPot-1.

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno s tem členom teh splošnih pogojev, mu FRAKTAL brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila. Tako vračilo FRAKTAL izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače.

FRAKTAL zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

FRAKTAL lahko kupcu zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da kupec zlorablja pravico do odstopa od pogodbe.

 

 1. člen

Reklamacije

a.    Reklamacije ob dostavi

 

V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga mora biti reklamacija kupca podana ob prejemu blaga, in sicer FRAKTAL ali dostavni službi. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne.

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali je blago v paketu poškodovano, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pri FRAKTAL, in sicer v roku 7 dni od datuma prejema blaga, kupec potrošnik pa v roku 2 mesecev od prejema blaga, obvestilo o poškodovani pošiljki pa mora kupec posredovati na elektronsko sporočilo shop@fraktal.si. Zaželeno je, da kupec ob prijavi posreduje slike poškodbe (blaga ali embalaže), posreduje podatek o dostavljavcu ter poda opis poškodbe. V vsakem primeru vam svetujemo, da blago ob prejemu fotografirate z več kotov, še posebej če že po zunanjosti sumite, da bi lahko bilo blago v notranjosti poškodovano. V takih primerih priporočamo tudi, da za vsak slučaj vsaj do ugotovitve brezhibnosti izdelka, ohranite originalno transportno embalažo. Na ta način lahko bistveno vplivate na hitrost reševanja reklamacije.

FRAKTAL se zavezuje, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za poškodbe med dostavo, če ne odgovarja za dostavo. Kupec je zavezan, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti dostavljavca. FRAKTAL ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja.

b.    Jamčevalni zahtevki in garancije

 

Glede jamčevalnih zahtevkov in garancije za potrošnike veljajo pravila ZVPot-1, za vse ostale kupce pa veljajo pravila Obligacijskega zakonika ter vsakokratni medsebojni dogovori.

Potrošnik lahko v primeru obstoja neskladnosti blaga na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri podaji reklamacije zahteva od FRAKTAL odprave napake na blagu ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom.

Šele če FRAKTAL ne odpravi napake na blagu ali zamenja blaga z novim brezhibnim blagom, ima potrošnik na voljo zahtevek za sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe in zahtevo za vračilo že plačanega zneska.

FRAKTAL ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti od dobave blaga.

Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku 12 mesecev od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Pravica kupca za sodno uveljavljanje napake preneha v dveh letih, šteto od dneva ko je kupec prodajalca obvestil o neskladnosti blaga.

Kupec mora v pisnem obvestilu natančno opisati neskladnost, predložiti dokazila (npr. slike…) in FRAKTALU omogočiti pregled stvari. Če neskladnost ni sporna, mora FRAKTAL najkasneje v roku 30 dni, ugoditi zahtevku kupca. V kolikor o napaki obstaja spor, mora FRAKTAL kupcu podati pisni odgovor.

Na poziv FRAKTAL mora kupec predložiti tudi fotografijo blaga za namen ugotovitve morebitne napake.

 1. člen

Dostava in prevzem blaga

 

FRAKTAL opravlja dostavo samo na območju Republike Slovenije.

FRAKTAL je do podaljšanja dostavnega roka upravičen:

 • v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila,
 • zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila,
 • zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca.

FRAKTAL ne odgovarja za zamudo pri dostavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti (med njimi so zlasti, vendar ne izključno, zamuda pri dostavi blaga s strani dobaviteljev FRAKTAL, ukrepi države povezani z epidemijo določenih virusov, vojne ali civilni nemiri, stavke, prenehanje dela v industriji, neuspešne dostave, požari, nevihte, poplave ali neurja, okvare, namerne poškodbe, kraje ali zaradi drugih primerov višje sile…). FRAKTAL ima pravico podaljšati dostavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora FRAKTAL nemudoma obvestiti kupca.

V primeru, da je dostavni rok odložen iz razlogov na strani kupca, je ta dolžan FRAKTAL povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.).

V primeru neuspele dostave iz razlogov na strani kupca (med njimi zlasti, vendar ne izključno, dejstvo, da kupca oz. kontaktne osebe ni na naslovu za dostavo, da nikomur ni mogoče dostaviti blago na naslovu za dostavo…) je le-ta dolžan povrniti stroške neuspele dostave (kot so primeroma, vendar ne izključno, prevozni stroški, stroški zaposlenih…).

Dostavni rok za blago je 30 dni od prejema plačila.

Ob hkratnem naročilu večih izdelkov, ki imajo npr. različne dostavne roke, velja za celotno naročilo najdaljši dostavni rok.

FRAKTAL se zavezuje, da bodo izdelki dostavljeni v najkrajšem možnem času in v dostavnem roku, pri čemer se dostava opravlja po celotnem območju Republike Slovenije.

Dostava se vrši praviloma v dopoldanskem času delovnika oziroma najkasneje do 16.00 ure oziroma na način v času, kot imajo to določene posamezne dostavne službe, ki opravljajo dostavo.

 1. člen

Varnost in zasebnost

FRAKTAL ceni vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke vedno skrbno varuje.

Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje z našim podjetjem. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Prenos občutljivih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja sistem Stripe. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

 1. člen

Odveza odgovornosti

Vsebino, objavljeno v spletni trgovini, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je treba ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in sorodnih pravicah.

FRAKTAL si bo prizadeval zagotavljati kar najbolj ažurno in natančno vsebino spletne trgovine, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njeno ažurnost in/ali natančnost, prav tako tudi ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani.

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

FRAKTAL ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne trgovine, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh spletne trgovine, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v spletni trgovini uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije.

FRAKTAL ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa ali njegove elektronske pošte.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti FRAKTAL. FRAKTAL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran ali zaradi nepooblaščene uporabe elektronske pošte uporabnika.

Uporabnik se zaveže, da bo spletno trgovino uporabljal skladno s pogoji poslovanja, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletni strani.

FRAKTAL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v spletno trgovino.

FRAKTAL si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v spletni trgovini. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem računalniku ali drugi tovrstni napravi.

 1. člen

Končne določbe

FRAKTAL spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se ob težavah kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec lahko odda pritožbo na elektronski naslov shop@fraktal.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

FRAKTAL se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se FRAKTAL prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z zunaj sodno poravnavo; če to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče.

Skladno z zakonsko ureditvijo FRAKTAL ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

FRAKTAL kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

FRAKTAL si pridružuje pravico kadar koli spremeniti te pogoje poslovanja.

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.fraktal.si.

Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati 10. 5. 2024.

V Ljubljani, dne 10. 5. 2024